Tìm thấy (74) doanh nghiệp tại Xã Đạo Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HCT

Mã số thuế: 5100450900

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hiếu

Địa chỉ: Km 17, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY TNHH ĐĂNG TRÌNH HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100471611

Đại diện pháp luật: Phạm Đăng Định

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình Vàng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY CỔ PHẦN HLC TÂY BẮC

Mã số thuế: 5100471548

Đại diện pháp luật: Trần Công Hùng

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU SƠN Ý

Mã số thuế: 5100471530

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Liễu

Địa chỉ: Thôn Làng Cúng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HẢI LINH HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100469676

Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Thao

Địa chỉ: Thôn Bản Bang, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SINH THÀNH

Mã số thuế: 5100469524

Đại diện pháp luật: Nguyễn Sinh Từ

Địa chỉ: Km 8, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHONG LÂM HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100468760

Đại diện pháp luật: Đào Văn Hiệp

Địa chỉ: Thôn Làng Khẻn, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN SÔNG LÔ 2

Mã số thuế: 5100464928

Đại diện pháp luật: Phạm Cao Hòa

Địa chỉ: Nhà máy Thủy điện Sông lô 2, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG TRISHAN

Mã số thuế: 5100464170

Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Sơn

Địa chỉ: Thôn Làng Khẻn, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY TNHH KHOAN ĐỊA CHẤT THÁI AN

Mã số thuế: 5100463353

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thái

Địa chỉ: Km 8, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang