Tìm thấy (20) doanh nghiệp tại Xã Ngọc Linh

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN PHÁT

Mã số thuế: 5100479762

Đại diện pháp luật: Lý Thị Liên

Địa chỉ: thôn Nậm Dầu, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGỌC LINH HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100470897

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuyến

Địa chỉ: Thôn Lũng Loét, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN NGỌC LINH

Mã số thuế: 5100470590

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vy

Địa chỉ: Thôn Nặm Đăm, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỦY NAM

Mã số thuế: 5100444128

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ninh

Địa chỉ: Thôn Lũng Loét, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HTX SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP ĐẠI NGỌC

Mã số thuế: 5100438117

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Xuyến

Địa chỉ: Đội 5 Ngọc Linh, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 5100420744

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuấn

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Ngọc Linh, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5100384655

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Chí

Địa chỉ: Thôn Ngọc Hà, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC A NGỌC LINH

Mã số thuế: 5100344490

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An

Địa chỉ: Ngọc Linh, Vị Xuyên, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NGỌC LINH

Mã số thuế: 5100294352

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Tiến

Địa chỉ: Thôn Đội 5, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LINH

Mã số thuế: 5100276177

Đại diện pháp luật: Đỗ Danh Xuân

Địa chỉ: Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang