Tìm thấy (12) doanh nghiệp tại Xã Cao Bồ

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ TRỒNG CÂY CHÈ VÀ CHĂN NUÔI THÔN LÙNG TAO ANH QUANG

Mã số thuế: 5100451460

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Quang

Địa chỉ: Thôn Lùng Tao Cao Bồ, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN BẢN DÂNG

Mã số thuế: 5100447697

Đại diện pháp luật: Bàn Văn Vầy

Địa chỉ: Đội 3 Thôn bản Dân Xã Cao Bồ, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ HỮU CƠ CAO BỒ

Mã số thuế: 5100446460

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toán

Địa chỉ: Thôn Thác Tăng, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CAO BỒ

Mã số thuế: 5100278230

Đại diện pháp luật: Bàn Văn Sáng

Địa chỉ: Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 5100272895

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Chung

Địa chỉ: Thôn Lùng Tao, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON CAO BỒ

Mã số thuế: 5100267888

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vinh

Địa chỉ: xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TH&THCS CAO BỒ

Mã số thuế: 5100264887

Đại diện pháp luật: Lê Cao Tâm

Địa chỉ: Thôn Thác Tăng, xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


BAN QUAN LÝ CHƯƠNG TRÌNH CPRP XÃ CAO BỒ

Mã số thuế: 5100431753-001

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Sang

Địa chỉ: UBND Xã Cao Bồ, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CAO BỒ

Mã số thuế: 5100429962

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Vân

Địa chỉ: Thác Tăng, Cao Bồ, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BIÊN LAI - CCT VỊ XUYÊN - XÃ CAO BỒ

Mã số thuế: 5100467189-008

Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Quang

Địa chỉ: Cao Bồ, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang