Tìm thấy (5) doanh nghiệp tại Xã Thanh Đức

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP NẶM TÀ

Mã số thuế: 5100467735

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cúc

Địa chỉ: Thôn Nặm Tà, Xã Thanh Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ SX VÀ DV NÔNG LÂM NGHIỆP NẶM NỊCH

Mã số thuế: 5100442547

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thàn

Địa chỉ: Thôn Nặm Nịch Xã Thanh Đức, Xã Thanh Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON THANH ĐỨC

Mã số thuế: 5100403347

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hường

Địa chỉ: Xã Thanh Đức, Xã Thanh Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH ĐỨC

Mã số thuế: 5100275053

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Mành

Địa chỉ: xã Thanh Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH ĐỨC

Mã số thuế: 5100274927

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hiền

Địa chỉ: xã Thanh Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang