Tìm thấy (18) doanh nghiệp tại Xã Linh Hồ

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP VINH QUANG

Mã số thuế: 5100461099

Đại diện pháp luật: Đàm Văn Tuyến

Địa chỉ: Thôn Bản Lủa, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP HƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 5100452111

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diện

Địa chỉ: Thôn Nà Khà Linh Hồ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP THÔN BẢN SÁNG

Mã số thuế: 5100443501

Đại diện pháp luật: Tô Văn Viên

Địa chỉ: Thôn Bản Sáng Linh Hồ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 5100442402

Đại diện pháp luật: Phan Văn Thực

Địa chỉ: Nà Lầu xã Linh Hồ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH ĐẠT MƠ

Mã số thuế: 5100432877

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mơ

Địa chỉ: Thôn Tát Hạ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ 4-6

Mã số thuế: 5100353953

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Linh Hồ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ MINH QUANG

Mã số thuế: 5100329213

Đại diện pháp luật: Lại Hoàng Hùng

Địa chỉ: Thôn Bản Lủa, xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100292563

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuỷ

Địa chỉ: Thôn Nà Trà, xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LINH HỒ

Mã số thuế: 5100274719

Đại diện pháp luật: Tống Duy Khuyên

Địa chỉ: xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON LINH HỒ

Mã số thuế: 5100274638

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hương

Địa chỉ: xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang