Tìm thấy (3) doanh nghiệp tại Xã Xín Chải

TRƯỜNG MẦM NON XÍN CHẢI

Mã số thuế: 5100410217

Đại diện pháp luật: Lý Thị út

Địa chỉ: Xín Chải, Xã Xín Chải, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÍN CHẢI

Mã số thuế: 5100267912

Đại diện pháp luật: Mai Văn Quản

Địa chỉ: xã Xín Chải, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN THU BIÊN LAI - CCT VỊ XUYÊN - XÃ XÍN CHẢI

Mã số thuế: 5100467189-023

Đại diện pháp luật: Lương Văn Hiến

Địa chỉ: Xín Chải, Xã Xín Chải, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang