Tìm thấy (8) doanh nghiệp tại Xã Ngọc Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH TUYÊN HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100357588

Đại diện pháp luật: Vi Văn Tấn

Địa chỉ: Thôn Tiến Thành, Xã Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ NGỌC HÀ

Mã số thuế: 5100295356

Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Tạ

Địa chỉ: Xã Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC MINH

Mã số thuế: 5100276201

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Cử

Địa chỉ: xã Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC MINH

Mã số thuế: 5100265513

Đại diện pháp luật: Nông Thanh Vượng

Địa chỉ: xã Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON NGỌC MINH

Mã số thuế: 5100265506

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị The

Địa chỉ: Xã Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGỌC MINH

Mã số thuế: 5100265457

Đại diện pháp luật: Hà Văn Dinh

Địa chỉ: Xã Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT VỊ XUYÊN - XÃ NGỌC MINH

Mã số thuế: 5100467189-005

Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Quang

Địa chỉ: Ngọc Minh, Xã Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT- CCT VỊ XUYÊN - XÃ NGỌC MINH

Mã số thuế: 5100467076-005

Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Quang

Địa chỉ: Ngọc Minh, Xã Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang