Tìm thấy (10) doanh nghiệp tại Xã Bạch Ngọc

HỢP TÁC XÃ THUẬN THÀNH

Mã số thuế: 5100460218

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thường

Địa chỉ: Thôn Phai, Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ THUỶ NÔNG XÃ BẠCH NGỌC

Mã số thuế: 5100315210

Đại diện pháp luật: Vương Văn Tiến

Địa chỉ: Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC BẠCH NGỌC

Mã số thuế: 5100275889

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương

Địa chỉ: xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ BẠCH NGỌC

Mã số thuế: 5100275984

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hồng Nhung

Địa chỉ: xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẠCH NGỌC

Mã số thuế: 5100275127

Đại diện pháp luật: Vương Hùng Ky

Địa chỉ: xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON BẠCH NGỌC

Mã số thuế: 5100274691

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Kính

Địa chỉ: xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC B BẠCH NGỌC

Mã số thuế: 5100265168

Đại diện pháp luật: Hà Đình Dụng

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm, xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM LÂM SẢN NGOÀI GỖ VÀ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP AN KHANG

Mã số thuế: 5100472622

Đại diện pháp luật: Vương Tuấn Linh

Địa chỉ: Thôn Minh Thành, Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT VỊ XUYÊN - XÃ BẠCH NGỌC

Mã số thuế: 5100467189-007

Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Quang

Địa chỉ: Bạch Ngọc, Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT- CCT VỊ XUYÊN

Mã số thuế: 5100467076-007

Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Quang

Địa chỉ: Bạch Ngọc, Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang