Tìm thấy (12) doanh nghiệp tại Xã Phú Linh

CÔNG TY TNHH SERENE TIỂU LỆ

Mã số thuế: 5100464357

Đại diện pháp luật: Nông Khích Lệ

Địa chỉ: Thôn lắp 2, Xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN THÔN LẮP II

Mã số thuế: 5100456356

Đại diện pháp luật: Triệu Thị Sinh

Địa chỉ: Thôn Lắp II xã Phú Linh, Xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP HẢI THỊNH

Mã số thuế: 5100455507

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thêm

Địa chỉ: Thôn Nà ác, Xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, THỦY CẦM DV DU LỊCH CỘNG ĐỒNG HỒ NOONG

Mã số thuế: 5100452087

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mến

Địa chỉ: Thôn Noong 1 Phú Linh, Xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 5100330120

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh

Địa chỉ: Thôn Chăn 2, xã Phú Linh, Vị Xuyên, Hà Giang, Xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ LINH

Mã số thuế: 5100276184

Đại diện pháp luật: Hậu Đức Chỉnh

Địa chỉ: xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRÀO PHÚ LINH

Mã số thuế: 5100276057

Đại diện pháp luật: Nông Thị Thỉnh

Địa chỉ: xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT PHÚ LINH

Mã số thuế: 5100276071

Đại diện pháp luật: Lê Thị Cúc

Địa chỉ: xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ LINH

Mã số thuế: 5100274356

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Minh

Địa chỉ: Xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LINH

Mã số thuế: 5100274331

Đại diện pháp luật: Thái Thị Trâm

Địa chỉ: xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang