Tìm thấy (11) doanh nghiệp tại Xã Phương Tiến

HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN PHƯƠNG TIẾN

Mã số thuế: 5100469845

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tiến

Địa chỉ: Thôn Nà Thài, Xã Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ, CHĂN NUÔI GIA SÚC THÔN SỬU

Mã số thuế: 5100463339

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thịnh

Địa chỉ: Thôn Sửu, Xã Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY TNHH HÀ GIANG MOBILE

Mã số thuế: 5100451051

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng

Địa chỉ: Thôn Sửu, Xã Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ 562

Mã số thuế: 5100295349

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lệnh

Địa chỉ: Thôn Nà Thài Xã Phương Tiến, Xã Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG TIẾN

Mã số thuế: 5100276096

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Phương

Địa chỉ: xã Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PHƯƠNG TIẾN

Mã số thuế: 5100274490

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng (Hiệu phó)

Địa chỉ: xã Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG TIẾN

Mã số thuế: 5100274733

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Phương

Địa chỉ: xã Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯƠNG TIẾN

Mã số thuế: 5100278216

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng

Địa chỉ: Thôn Sửu, xã Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT VỊ XUYÊN - XÃ PHƯƠNG TIẾN

Mã số thuế: 5100467189-019

Đại diện pháp luật: Trần Thế Hội

Địa chỉ: Phương Tiến, Xã Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT- CCT VỊ XUYÊN - XÃ PHƯƠNG TIẾN

Mã số thuế: 5100467076-019

Đại diện pháp luật: Trần Thế Hội

Địa chỉ: Phương Tiến, Xã Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang