Tìm thấy (16) doanh nghiệp tại Xã Thuận Hoà

HỢP TÁC XÃ THUẬN HÒA

Mã số thuế: 5100480285

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hằng

Địa chỉ: Km11, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

Mã số thuế: 5100442339

Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Phượng

Địa chỉ: Xã Thuận Hòa, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ TUẤN ANH

Mã số thuế: 5100359930

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn

Địa chỉ: Thôn Mịch A xã Thuận Hoà, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 5100351748

Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Đạt

Địa chỉ: Thon Mịch A Xã Thuận Hoà, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HÀ TUYÊN

Mã số thuế: 5100333668

Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Hoá

Địa chỉ: Thôn Hoà Bắc, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THUẬN HOÀ

Mã số thuế: 5100276000

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thành

Địa chỉ: Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC A THUẬN HOÀ

Mã số thuế: 5100275198

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dần

Địa chỉ: xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THUẬN HOÀ

Mã số thuế: 5100275102

Đại diện pháp luật: Thượng Thái Lương

Địa chỉ: Thôn Mịch A, xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦN NON XÃ THUẬN HOÀ

Mã số thuế: 5100265489

Đại diện pháp luật: Trần Thị Vụ

Địa chỉ: Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC B THUẬN HOÀ

Mã số thuế: 5100265538

Đại diện pháp luật: Lê Thị Cúc

Địa chỉ: xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang