Tìm thấy (16) doanh nghiệp tại Xã Trung Thành

HỢP TÁC XÃ GIA LINH

Mã số thuế: 5100461797

Đại diện pháp luật: Đặng Qu Huỳnh

Địa chỉ: Thôn Bản Tàn, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5100458258

Đại diện pháp luật: Dương Văn Thành

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP HƯƠNG CAM

Mã số thuế: 5100456275

Đại diện pháp luật: Chúng Văn Dũng

Địa chỉ: Bản Tàn Trung Thành, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH THÀNH SƠN, XÃ TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5100454895

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết

Địa chỉ: Thôn Minh Thành xã Trung Thành, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ BẢO HÀ

Mã số thuế: 5100419410

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Viết

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HTX CƠ KHÍ MINH NHẬT

Mã số thuế: 5100360936

Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Bình

Địa chỉ: Thôn chang xã Trung Thanh, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP 565

Mã số thuế: 5100354442

Đại diện pháp luật: Mai Đức Thật

Địa chỉ: Thôn Trang Xã Trung Thành, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 5100338049

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng

Địa chỉ: Thôn Tấng xã Trung Thành, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH MINH

Mã số thuế: 5100270714

Đại diện pháp luật: Trần Văn Định

Địa chỉ: Đội 2 Thôn Trung Sơn, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5100267895

Đại diện pháp luật: Dương Tiến Hỷ

Địa chỉ: xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang