Tìm thấy (16) doanh nghiệp tại Xã Minh Tân

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐÔNG BẮC HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100480119

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đông

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN PHONG

Mã số thuế: 5100470985

Đại diện pháp luật: Bàn Minh Thắng

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẰNG GIANG

Mã số thuế: 5100333280

Đại diện pháp luật: Bàn Minh Cường

Địa chỉ: Km 23, đường Hà Giang, Đồng Văn, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HTX THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH HOẠT

Mã số thuế: 5100323606

Đại diện pháp luật: Phàn Thị Hồng Duyên

Địa chỉ: Thôn Bắc Xum, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DUNG LINH

Mã số thuế: 5100306054

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thắng

Địa chỉ: Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TÂN

Mã số thuế: 5100300140

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trường

Địa chỉ: xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP CHĂN NUÔI MINH TÂN

Mã số thuế: 5100295652

Đại diện pháp luật: Phàn Tờ Cháng

Địa chỉ: Thôn Bắc Xum, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC B MINH TÂN

Mã số thuế: 5100274596

Đại diện pháp luật: Lê Mai Hương

Địa chỉ: xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON MINH TÂN

Mã số thuế: 5100274571

Đại diện pháp luật: Trần Kim Ngân

Địa chỉ: xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH TÂN

Mã số thuế: 5100274613

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khanh

Địa chỉ: xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang