Tìm thấy (714) doanh nghiệp tại Huyện Vị Xuyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIM THẠCH

Mã số thuế: 5100274451

Đại diện pháp luật: Ngô Thuý Minh

Địa chỉ: Bản Khò, xã Kim Thạch, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5100179007

Đại diện pháp luật: Vũ thị Nhung

Địa chỉ: , Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT VỊ XUYÊN - XÃ KIM THẠCH

Mã số thuế: 5100467189-015

Đại diện pháp luật: Trần Thế Hội

Địa chỉ: Kim Thạch, Xã Kim Thạch, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT- CCT VỊ XUYÊN - XÃ KIM THẠCH

Mã số thuế: 5100467076-015

Đại diện pháp luật: Trần Thế Hội

Địa chỉ: Kim Thạch, Xã Kim Thạch, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang