Tìm thấy (5) doanh nghiệp tại Xã Rạng Đông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN DOANH TUẦN GIÁO

Mã số thuế: 5600292709

Đại diện pháp luật: Lại Tuấn Anh

Địa chỉ: Bản Rạng Đông, Xã Rạng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 5600277517

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Rạng Đông, Xã Rạng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 5600208231

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Rạng đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ TRỒNG RỪNG - CÂY DƯỢC LIỆU PHÌNH SÁNG

Mã số thuế: 5600327285

Đại diện pháp luật: Giàng A Chu

Địa chỉ: Bản Món, Xã Rạng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 5600328592

Đại diện pháp luật: Vàng A Tằng

Địa chỉ: Bản Rạng Đông, Xã Rạng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên