Tìm thấy (4) doanh nghiệp tại Xã Pú Nhung

TRƯỜNG TIỂU HỌC PÚ NHUNG

Mã số thuế: 5600208513

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Pú Nhung, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẪU GIÁO PÚ NHUNG

Mã số thuế: 5600208520

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Pú nhung, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VỪ A DÍNH

Mã số thuế: 5600208432

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Pú Nhung, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ CHÍ CHI DÔNG

Mã số thuế: 5600331789

Đại diện pháp luật: Mùa A Kỷ

Địa chỉ: Bản Đề Chia B, Xã Pú Nhung, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên