Tìm thấy (4) doanh nghiệp tại Xã Vàng Ma Chải

TRƯỜNG PTDTBT THCS VÀNG MA CHẢI

Mã số thuế: 6200095916

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Địa chỉ: Bản Sì Choang, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC VÀNG MA CHẢI

Mã số thuế: 6200095698

Đại diện pháp luật: Trương Văn Hùng

Địa chỉ: Vàng Ma Chải, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON VÀNG MA CHẢI

Mã số thuế: 6200095401

Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thu Hương

Địa chỉ: Vàng Ma chải, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VÀNG MA CHẢI

Mã số thuế: 6200030309

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu