Tìm thấy (11) doanh nghiệp tại Xã Bản Lang

TRƯỜNG PTDTBT THCS SỐ 2 BẢN LANG

Mã số thuế: 6200096081

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sơn

Địa chỉ: Thèn Thầu, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG THCS BẢN LANG

Mã số thuế: 6200095874

Đại diện pháp luật: Đặng Thế Anh

Địa chỉ: Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 1 BẢN LANG

Mã số thuế: 6200095659

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh

Địa chỉ: Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 2 BẢN LANG

Mã số thuế: 6200095666

Đại diện pháp luật: Lò Thúy Khương

Địa chỉ: Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

Mã số thuế: 6200095553

Đại diện pháp luật: Lò Thị Quyên

Địa chỉ: Bản thèn Thầu, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON BẢN LANG

Mã số thuế: 6200095257

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Liễu

Địa chỉ: Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


UBND XÃ BẢN LANG

Mã số thuế: 6200029007

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ AN PHÚ

Mã số thuế: 6200108241

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Ba

Địa chỉ: Bản Nà Cúng, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 6200108192

Đại diện pháp luật: Phàn Văn Hùng

Địa chỉ: bản Nà Vàng, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ SỐ 2 BẢN LANG

Mã số thuế: 6200106004

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sơn

Địa chỉ: Xã Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu