Tìm thấy (8) doanh nghiệp tại Xã Hoang Thèn

TRƯỜNG MẦM NON HOANG THÈN

Mã số thuế: 6200095923

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Dung

Địa chỉ: Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT THCS HOANG THÈN

Mã số thuế: 6200095867

Đại diện pháp luật: Vũ Văn pho

Địa chỉ: Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

Mã số thuế: 6200095585

Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Văn

Địa chỉ: Hoàng Thèn, Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG TIỂU HỌC HOANG THÈN

Mã số thuế: 6200095419

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Giỏi

Địa chỉ: Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


UBND XÃ HOANG THÈN

Mã số thuế: 6200028941

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ SƠN DUNG

Mã số thuế: 6200008215

Đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Sơn

Địa chỉ: Bản Nậm Cáy, xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 6200029166

Đại diện pháp luật: Pờ Văn Thắng

Địa chỉ: Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XI MĂNG MIỀN BẮC TẠI LAI CHÂU

Mã số thuế: 0102147298-002

Đại diện pháp luật: Bùi Khắc Luyện

Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Nậm Cát, Bản Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu