Tìm thấy (6) doanh nghiệp tại Xã Mồ Sì San

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ MỒ SÌ SAN

Mã số thuế: 6200101535

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Hương

Địa chỉ: Bản Mồ Sì San, Xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ MINH HẢI

Mã số thuế: 6200101479

Đại diện pháp luật: 0988103263

Địa chỉ: Bản Tân Séo Phìn, Xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG THCS MỒ SÌ SAN

Mã số thuế: 6200095909

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Hương

Địa chỉ: Mồ Si San, Xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG TIỂU HỌC MỒ SÌ SAN

Mã số thuế: 6200095602

Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thịnh

Địa chỉ: Mồ Si San, Xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON MỒ SÌ SAN

Mã số thuế: 6200095352

Đại diện pháp luật: Đinh Thị Nga

Địa chỉ: Mồ Sì San, Xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỒ SÌ SAN

Mã số thuế: 6200030281

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu