Tìm thấy (9) doanh nghiệp tại Xã Khổng Lào

CÔNG TY TNHH MTV VINH HẰNG

Mã số thuế: 6200097078

Đại diện pháp luật: Đèo Văn Vinh

Địa chỉ: Bản Chi Bú, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG TIỂU HỌC KHỔNG LÀO

Mã số thuế: 6200095987

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hà

Địa chỉ: Khổng lào, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON KHỔNG LÀO

Mã số thuế: 6200095930

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Uyên

Địa chỉ: Khổng Lào, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KHỔNG LÀO

Mã số thuế: 6200095426

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiệp

Địa chỉ: Khổng Lào, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


UBND XÃ KHỔNG LÀO

Mã số thuế: 6200029014

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ THẾ LỰC

Mã số thuế: 6200019746

Đại diện pháp luật: Lù Văn Hụ

Địa chỉ: Huổi Nả, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ THUỶ NGÂN

Mã số thuế: 6200017097

Đại diện pháp luật: Lù ái Ngân

Địa chỉ: Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU

Mã số thuế: 6200000061

Đại diện pháp luật: Nguyễn cảnh Thái

Địa chỉ: Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TIẾN THÀNH TẠI LAI CHÂU

Mã số thuế: 5300133088-003

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Quyết

Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Nậm Lụng, Thôn Ngầm Bốn, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Lai Châu