Tìm thấy (357) doanh nghiệp tại Huyện Phong Thổ

TRƯỜNG MN LẢN NHÌ THÀNG

Mã số thuế: 6200096155

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nguyên

Địa chỉ: Lản Nhì Thàng, Xã Lản Nhì Thảng, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBTTHCS LẢN NHÌ THÀNG

Mã số thuế: 6200096130

Đại diện pháp luật: Hà Thị Minh Huệ

Địa chỉ: Lản Nhì Thàng, Xã Lản Nhì Thảng, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC LẢN NHÌ THÀNG

Mã số thuế: 6200095786

Đại diện pháp luật: Lò Văn Vương

Địa chỉ: Lản Nhì Thàng, Xã Lản Nhì Thảng, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


CÔNG TY TNHH XDTM DŨNG HUY

Mã số thuế: 6200089599

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Huy

Địa chỉ: Bản Hồng Thu Mông, Xã Lản Nhì Thảng, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU

Mã số thuế: 6200088556

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Hồng thu Mông, Huyện phong TP Lai Châu, Xã Lản Nhì Thảng, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VŨ THÀNH TẠI TỈNH LAI CHÂU

Mã số thuế: 5300207942-001

Đại diện pháp luật: Phạm Quang Giảng

Địa chỉ: Bản Hồng Thu Mông, Xã Lản Nhì Thảng, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


UNT MN LẢN NHÌ THÀNG

Mã số thuế: 6200024834-006

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Lản Nhì Thàng, Xã Lản Nhì Thảng, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


CTY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN SEO PẢ

Mã số thuế: 6200020702

Đại diện pháp luật: Lương Văn Ba

Địa chỉ: Bản Seo Pả, xã Lản Nhì Thàng, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


UBND XÃ LẢN NHÌ THÀNG

Mã số thuế: 6200064724

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Lản Nhì Thàng, Xã Lản Nhì Thảng, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG THCS HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200096074

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trường

Địa chỉ: PôTô, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu