Tìm thấy (3) doanh nghiệp tại Xã Ma Li Chải

TRƯỜNG THCS MA LY CHẢI

Mã số thuế: 6200095761

Đại diện pháp luật: Đào Văn Hoàng

Địa chỉ: Ma Ly Chải, Xã Ma Li Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG TIỂU HỌC MA LY CHẢI

Mã số thuế: 6200095592

Đại diện pháp luật: Lò Văn Hải

Địa chỉ: Xã Ma Ly Chải, Xã Ma Li Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON MA LY CHẢI

Mã số thuế: 6200095560

Đại diện pháp luật: Bạc Thị Biên

Địa chỉ: Ma Ly Chải, Xã Ma Li Chải, Huyện Phong Thổ, Lai Châu