Tìm thấy (131) doanh nghiệp tại Thị Trấn Phong Thổ

ĐOÀN TNCS HCM HUYỆN PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200102874

Đại diện pháp luật: Đào Đức Định

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


HỘI CỤC CHIẾN BINH HUYỆN PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200102842

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


HỘI LHPN HUYỆN PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200102828

Đại diện pháp luật: Tòng Thị Thơm

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


ỦY BAN MTTQ HUYỆN PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200102810

Đại diện pháp luật: Lý Minh Quý

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200101214

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI -CCT PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200101197

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200101207

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200101140

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


CÔNG TY TNHH TOẢN MAI

Mã số thuế: 6200100323

Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Toản

Địa chỉ: Thôn 41, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200099893

Đại diện pháp luật: Trần Đức Phúc

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu