Tìm thấy (5) doanh nghiệp tại Xã Sì Lờ Lầu

TRƯỜNG PTDTBT TRUNG HỌC CƠ SỞ SÌ LỞ LẦU

Mã số thuế: 6200095754

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Trường

Địa chỉ: Bản Xin Chải, Xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC SÌ LỜ LẦU

Mã số thuế: 6200095715

Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Hữu

Địa chỉ: Bản Xin Chải, Xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON SÌ LỞ LẦU

Mã số thuế: 6200095722

Đại diện pháp luật: Phạm Bích Ngọc

Địa chỉ: Bản Gia Khâu, Xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SÌ LỞ LẦU

Mã số thuế: 6200030235

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Sì Lở Lầu, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN QUANG

Mã số thuế: 6200056498

Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Quang

Địa chỉ: Bản Gia Khâu, Xã Sì Lờ Lầu, Huyện Phong Thổ, Lai Châu