Tìm thấy (24) doanh nghiệp tại Xã Nậm Xe

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 6200101609

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Liên

Địa chỉ: Bản Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM XE

Mã số thuế: 6200096067

Đại diện pháp luật: Lù Cao Cường

Địa chỉ: Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC SỐ 2 NẬM XE

Mã số thuế: 6200095835

Đại diện pháp luật: Phan Tiến Dũng

Địa chỉ: Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Mã số thuế: 6200095514

Đại diện pháp luật: Đồng Thị Thuận

Địa chỉ: Bản Mỏ, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON NẬM XE

Mã số thuế: 6200095546

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thao

Địa chỉ: Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS NẬM XE

Mã số thuế: 6200095384

Đại diện pháp luật: Trần Văn An

Địa chỉ: Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THUẤN LIÊN

Mã số thuế: 6200092898

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuấn

Địa chỉ: Bản Mầu, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 6200092753

Đại diện pháp luật: Lò Thị Xuyến

Địa chỉ: Bản Hổi Hán, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG AN PHÁT PT

Mã số thuế: 6200089479

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy

Địa chỉ: Bản Huổi Hán, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH TÚ NẬM XE

Mã số thuế: 6200071707

Đại diện pháp luật: Thùng Văn Sam

Địa chỉ: Bản Huổi Hán, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu