Tìm thấy (6) doanh nghiệp tại Xã Pa Vây Sử

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS PA VÂY SỬ

Mã số thuế: 6200102296

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Giang

Địa chỉ: Pa Vây Sử, Xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT THCS PA VÂY SỬ

Mã số thuế: 6200095881

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Giang

Địa chỉ: Pa vây Sử, Xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC PA VÂY SỬ

Mã số thuế: 6200095680

Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn

Địa chỉ: Pa Vây Sử, Xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON PA VÂY SỬ

Mã số thuế: 6200095391

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắng

Địa chỉ: Pa vây Sử, Xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


CÔNG TY TNHH MTV KI NH TẾ - QUỐC PHÒNG 56/ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 356/QUÂN KHU 2

Mã số thuế: 6200044848

Đại diện pháp luật: Dương Tấn Trung

Địa chỉ: Bản Pờ Sa, Xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PA VÂY SỬ

Mã số thuế: 6200030267

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ, Lai Châu