Tìm thấy (5) doanh nghiệp tại Xã Mù Sang

TRƯỜNG MẦM NON MÙ SANG

Mã số thuế: 6200096035

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương

Địa chỉ: Mù Sang, Xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC MÙ SANG

Mã số thuế: 6200095948

Đại diện pháp luật: Vũ Quang Thiều

Địa chỉ: Mù Sang, Xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS MÙ SANG

Mã số thuế: 6200095793

Đại diện pháp luật: Đồng Xuân lợi

Địa chỉ: Mù Sang, Xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ QUANG ĐỊNH

Mã số thuế: 6200092256

Đại diện pháp luật: Từ Quang Định

Địa chỉ: Bản Lùng Than, Xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


UBND XÃ MÙ SANG

Mã số thuế: 6200064731

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: , Xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu