Tìm thấy (9) doanh nghiệp tại Xã Sin Suối Hồ

HỢP TÁC XÃ HỒ CHÂU

Mã số thuế: 6200099050

Đại diện pháp luật: Lã như Thanh

Địa chỉ: Bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200096042

Đại diện pháp luật: Mai Anh Thăng

Địa chỉ: Bản Chi Sáng, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 1 SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200096003

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hiền

Địa chỉ: Sin Súi Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT THCS SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200095803

Đại diện pháp luật: Lò Thúy Lương

Địa chỉ: Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200095345

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỳ

Địa chỉ: Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH DÂN TỘC MIỀN NÚI

Mã số thuế: 6200089969

Đại diện pháp luật: Hảng A Xà

Địa chỉ: Bản Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ TRÁI TIM

Mã số thuế: 6200088450

Đại diện pháp luật: Hảng A Xà

Địa chỉ: Bản sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


UBND XÃ SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200030193

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: , Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200105882

Đại diện pháp luật: Mai Anh Thăng

Địa chỉ: Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu