Tìm thấy (8) doanh nghiệp tại Xã Dào San

TRƯỜNG PTDTBTTH SỐ 2 DÀO SAN

Mã số thuế: 6200096116

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Xuân

Địa chỉ: Dào San, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBTTH SỐ 1 HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200096123

Đại diện pháp luật: Phạm Văn phán

Địa chỉ: Pô Tô, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG TH DÀO SAN

Mã số thuế: 6200096028

Đại diện pháp luật: Đồng Bích Hòa

Địa chỉ: Dào San, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT THCS DÀO SAN

Mã số thuế: 6200095842

Đại diện pháp luật: Trần Văn Duy

Địa chỉ: Bản Hợp II, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON DÀO SAN

Mã số thuế: 6200095521

Đại diện pháp luật: Phạm thị Thúy Hà

Địa chỉ: Dào San, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÀO SAN

Mã số thuế: 6200083910

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Dào San, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN DÀO SAN

Mã số thuế: 6200030299

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC DÀO SAN

Mã số thuế: 6200106068

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Xuân

Địa chỉ: Xã Dào San, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu