Tìm thấy (9) doanh nghiệp tại Xã Huổi Luông

TRƯỜNG THCS HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200096074

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trường

Địa chỉ: PôTô, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200095955

Đại diện pháp luật: Đặng Công Sáu

Địa chỉ: Huổi Luông, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 3 HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200095747

Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Đạt

Địa chỉ: Huổi Luông, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200095634

Đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Tâm

Địa chỉ: Bản Pô Tô, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XD&TM SANG NHUNG

Mã số thuế: 6200091453

Đại diện pháp luật: Đào Xuân Sang

Địa chỉ: Bản Pô Tô, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200031020

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


UNT UBND XÃ HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200031020-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Huổi Luông, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200106011

Đại diện pháp luật: Đặng Công Sáu

Địa chỉ: Xã Huổi Luông, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HÙNG MÉ

Mã số thuế: 6200105762

Đại diện pháp luật: Giàng A Mé

Địa chỉ: Bản Pô Tô, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu