Tìm thấy (6) doanh nghiệp tại Xã Tông Qua Lìn

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TUNG QUA LÌN

Mã số thuế: 6200102257

Đại diện pháp luật: Lù Thị Lan Hương

Địa chỉ: Xã Tông Qua Lìn, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG MN TUNG QUA LÌN

Mã số thuế: 6200096148

Đại diện pháp luật: Trần Thị Phương Thanh

Địa chỉ: Tung Qua lìn, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT THCSTUNG QUA LÌN

Mã số thuế: 6200095899

Đại diện pháp luật: Lù Thị Lan Hương

Địa chỉ: Tung Qua Lìn, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC TUNG QUA LÌN

Mã số thuế: 6200095673

Đại diện pháp luật: Lương Ngọc Bích

Địa chỉ: Tung Qua Lìn, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


HTX NN VÙNG CAO -PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200088210

Đại diện pháp luật: Lâm Thị Hà

Địa chỉ: Tùng Qua Lìn, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÔNG QUA LÌN

Mã số thuế: 6200030274

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu