Tìm thấy (4.143) doanh nghiệp tại Cao Bằng

CÔNG TY TNHH ĐỨC GIANG TA

Mã số thuế: 4800921127

Đại diện pháp luật: Lý Văn Tân

Địa chỉ: Số nhà 72, Khu I, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ ĐẠI HÀM

Mã số thuế: 4800920846

Đại diện pháp luật: Nông Đại Hàm

Địa chỉ: Xóm Nà Danh, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Hoà An, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ TUẤN PHONG

Mã số thuế: 4800920099

Đại diện pháp luật: Nông Văn Tuấn

Địa chỉ: Xóm Bắc Dài, Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 4800920042

Đại diện pháp luật: Lục Xuân Điều

Địa chỉ: Xóm Bản Khấy, Xã Chí Viễn, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng


BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 4800920067

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảy

Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN 22

Mã số thuế: 4800920229

Đại diện pháp luật: Nông Văn Đông

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG NHI

Mã số thuế: 4800920772

Đại diện pháp luật: Triệu Xuân Chiêm

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH HANEUL CONSTRUCTION DESIGN

Mã số thuế: 4800920081

Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Thanh

Địa chỉ: Số 17, Tổ 15, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT THIÊN XANH T-H

Mã số thuế: 4800920959

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Bích Hạnh

Địa chỉ: Số nhà 060, Tổ 9, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH BẢO NGỌC 668

Mã số thuế: 4800920028

Đại diện pháp luật: Lê Đình Quang

Địa chỉ: Số nhà 015, Tổ 1, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng