Tìm thấy (138) doanh nghiệp tại Huyện Thạch An

CÔNG TY TNHH ĐỨC GIANG TA

Mã số thuế: 4800921127

Đại diện pháp luật: Lý Văn Tân

Địa chỉ: Số nhà 72, Khu I, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DANH SỸ

Mã số thuế: 4800474422

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Danh sỹ, Xã Danh Sỹ, Huyện Thạch An, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH NGOẠN LINH

Mã số thuế: 4800912683

Đại diện pháp luật: Trần Tiến Ngoạn

Địa chỉ: Xóm Pò Bẩu, Xã Quang Trọng, Huyện Thạch An, Cao Bằng


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRỌNG

Mã số thuế: 4800788877

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm pò bẩu, Xã Quang Trọng, Huyện Thạch An, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ TÂY AN

Mã số thuế: 4800848011

Đại diện pháp luật: Lô Văn Tương

Địa chỉ: Pò bẩu, Xã Quang Trọng, Huyện Thạch An, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ HƯƠNG LÂM

Mã số thuế: 4800904386

Đại diện pháp luật: Bùi Mạnh Sơn

Địa chỉ: Kéo Quý, Xã Đức Thông, Huyện Thạch An, Cao Bằng


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG ANH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800901924

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Binh

Địa chỉ: Thôn Nà Cát, Xã Đức Thông, Huyện Thạch An, Cao Bằng


UBND XÃ ĐỨC THÔNG

Mã số thuế: 4800415392

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đức thông, Xã Đức Thông, Huyện Thạch An, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ NÀ PÒ

Mã số thuế: 4800918050

Đại diện pháp luật: Lương Minh Thường

Địa chỉ: Xóm Nà Pò, Xã Đức Thông, Huyện Thạch An, Cao Bằng


TRƯỜNG THPT CANH TÂN

Mã số thuế: 4800474334

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Canh Tân, Xã Canh Tân, Huyện Thạch An, Cao Bằng