Tìm thấy (215) doanh nghiệp tại Huyện Quảng Uyên

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG QUANG

Mã số thuế: 4800891070

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Lũng Phiệt, Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng


TRƯỜNG PTCS BÓ NGÙA

Mã số thuế: 4800874766

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: , Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng


TRƯỜNG PTCS HỒNG QUANG

Mã số thuế: 4800874759

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: , Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC SEN

Mã số thuế: 4800905206

Đại diện pháp luật: Bế Thị Lựu

Địa chỉ: Xóm Tình Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng


TRƯỜNG PTCS PHÚC SEN

Mã số thuế: 4800904516

Đại diện pháp luật: Nông Đức Trường

Địa chỉ: Xóm Tình Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng


TRƯỜNG MẦM NON PHÚC SEN

Mã số thuế: 4800904202

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hằng

Địa chỉ: Xóm Tềnh Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ LONG CHIẾN

Mã số thuế: 4800681764

Đại diện pháp luật: Long Văn Chiến

Địa chỉ: Xóm Pác Rằng, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ NHO XANH

Mã số thuế: 4800167541

Đại diện pháp luật: Lục Văn Nho

Địa chỉ: Xóm Tẩư Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng


UỶ BAN NHÂN DÂ XÃ PHÚC SEN

Mã số thuế: 4800136575

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Phúc sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng


HTX DAO PHÚC SEN HÀ KHIÊM

Mã số thuế: 4800915130

Đại diện pháp luật: Lương Văn Khiêm

Địa chỉ: xóm Pắc Rằng, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng