Tìm thấy (194) doanh nghiệp tại Huyện Nguyên Bình

HỢP TÁC XÃ TUẤN PHONG

Mã số thuế: 4800920099

Đại diện pháp luật: Nông Văn Tuấn

Địa chỉ: Xóm Bắc Dài, Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC HỢP

Mã số thuế: 4800178166

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm bản nưa,xã Bắc Hợp, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng


TRUNG TÂM Y TẾ NGUYÊN BÌNH

Mã số thuế: 4800911182

Đại diện pháp luật: Lương Văn Năm

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng


BƯU ĐIỆN HUYỆN NGUYÊN BÌNH (UNT)

Mã số thuế: 4800907179

Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Vĩnh

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG ANH GIANG

Mã số thuế: 4800905005

Đại diện pháp luật: Lý Văn Liều

Địa chỉ: xóm Thôm Sẳn, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH 686

Mã số thuế: 4800904611

Đại diện pháp luật: Mông Đình Tự

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM TƯỚC

Mã số thuế: 4800899633

Đại diện pháp luật: Phạm Hùng

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN BÌNH

Mã số thuế: 4800898767

Đại diện pháp luật: Hà Thị Hải

Địa chỉ: Xóm Pác Măn, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BẢO TIẾN

Mã số thuế: 4800898608

Đại diện pháp luật: Mã Hoàng Khánh

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÚY NGOẠN

Mã số thuế: 4800897234

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng