Tìm thấy (190) doanh nghiệp tại Huyện Bảo Lạc

UBND XÃ KIM CÚC

Mã số thuế: 4800617624

Đại diện pháp luật: Nội Viết Lập

Địa chỉ: , Xã Kim Cúc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 4800599291

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Hưng Thịnh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ HƯNG YÊN

Mã số thuế: 4800821041

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Thượng A, Xã Hưng Thịnh, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ANH KIÊN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800911714

Đại diện pháp luật: Lý Văn Kiên

Địa chỉ: Xóm Cốc Cai, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng


BAN QUẢN LÝ CHỢ XÃ HƯNG ĐẠO HUYỆN BẢO LẠC

Mã số thuế: 4800906023

Đại diện pháp luật: Tào Văn Lương

Địa chỉ: ,, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 4800904481

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhọt

Địa chỉ: ,, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ PHÚC LỘC

Mã số thuế: 4800898566

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Tố

Địa chỉ: Nà Tồng, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH THẢO

Mã số thuế: 4800897989

Đại diện pháp luật: Vi Văn Thảo

Địa chỉ: Đỉnh Nà Han, Xóm Nặm Đũng, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng


UBND XÃ HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 4800395467

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ BẢO HƯNG

Mã số thuế: 4800164766

Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Quyền

Địa chỉ: Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng