Tìm thấy (135) doanh nghiệp tại Huyện Thông Nông

ĐỘI THU XÃ CẦN NÔNG

Mã số thuế: 4800888222

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Cần Nông, Xã Cần Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CẦN NÔNG

Mã số thuế: 4800174997

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Cần Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ THẮNG LỢI

Mã số thuế: 4800793429

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sính

Địa chỉ: Xóm Bó Thẩu, Xã Cần Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng


ĐỘI THU XÃ BÌNH LÃNG

Mã số thuế: 4800888247

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Bình lãng, Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông, Cao Bằng


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LÃNG

Mã số thuế: 4800175038

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông, Cao Bằng


ĐỘI THU XÃ NGỌC ĐỘNG

Mã số thuế: 4800888208

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Ngọc Động, Xã Ngọc Động, Huyện Thông Nông, Cao Bằng


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC ĐỘNG

Mã số thuế: 4800175084

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Ngọc Động, Huyện Thông Nông, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HÙNG VĨ

Mã số thuế: 4800910083

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Huy

Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH NGUYỆT ANH 668

Mã số thuế: 4800910051

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Định

Địa chỉ: Xóm Nà Rằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ THÔNG NÔNG MY LAI

Mã số thuế: 4800908849

Đại diện pháp luật: Nông Văn Đông

Địa chỉ: Xóm Liên Cơ, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng