Tìm thấy (232) doanh nghiệp tại Huyện Trùng Khánh

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 4800920042

Đại diện pháp luật: Lục Xuân Điều

Địa chỉ: Xóm Bản Khấy, Xã Chí Viễn, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng


BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 4800920067

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảy

Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN 22

Mã số thuế: 4800920229

Đại diện pháp luật: Nông Văn Đông

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng


BAN QUẢN LÝ CHỢ PÒ PEO VÀ BẾN BÃI BỐC XẾP HÀNG HÓA

Mã số thuế: 4800903671

Đại diện pháp luật: Phan Văn Tuân

Địa chỉ: UBND xã Ngọc Côn, Xã Ngọc Côn, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG TAM CB

Mã số thuế: 4800902727

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tam

Địa chỉ: Xóm Bản Mỳai, Xã Ngọc Côn, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ ĐỨC HUY

Mã số thuế: 4800895325

Đại diện pháp luật: Đoàn Trọng Diễn

Địa chỉ: Xóm Bản Miài, Xã Ngọc Côn, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng


ĐỘI THU XÃ NGỌC CÔN

Mã số thuế: 4800886899

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã NGọC CôN, Xã Ngọc Côn, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng


CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU PÒ PEO

Mã số thuế: 4800185068

Đại diện pháp luật: Đinh ích Cường

Địa chỉ: Xóm Pò Peo, xã Ngọc Côn, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng


CHI NHÁNH CAO BẰNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM THĂNG LONG

Mã số thuế: 0101607030-002

Đại diện pháp luật: Bùi Thế Hoàng

Địa chỉ: , Xã Ngọc Côn, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng


ĐỘI THU XÃ KHÂM THÀNH

Mã số thuế: 4800886828

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã KHâM THàNH, Xã Khâm Thành, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng