Tìm thấy (96) doanh nghiệp tại Huyện Hạ Lang

HỢP TÁC XÃ QUỐC HƯƠNG

Mã số thuế: 4800903248

Đại diện pháp luật: Lương Thị Hiển

Địa chỉ: Pác Ty, Xã Việt Chu, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ ANH HẬU

Mã số thuế: 4800865049

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản các, Xã Việt Chu, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ HẢI DUY

Mã số thuế: 4800912725

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Hải

Địa chỉ: Bản Răng, Xã An Lạc, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN PHÚ CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800898936

Đại diện pháp luật: Chu Văn ích

Địa chỉ: Xóm Sộc áng, Xã An Lạc, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÔNG NHẸ AN LẠC

Mã số thuế: 4800161155

Đại diện pháp luật: Nông Văn Nhẹ

Địa chỉ: Xóm Bản Răng, Xã An lạc, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ ĐỒNG LOAN

Mã số thuế: 4800324610

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lánh

Địa chỉ: Bản Lung, Đồng Loan, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ TUẤN LẬP

Mã số thuế: 4800864662

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm phia đán, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng


CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU BÍ HÀ

Mã số thuế: 4800185011

Đại diện pháp luật: Linh Văn Lý

Địa chỉ: Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng


ĐỒN BIÊN PHÒNG THỊ HOA HẠ LANG

Mã số thuế: 4800180905

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 4800914987

Đại diện pháp luật: Đinh Thị Lý

Địa chỉ: Xóm Tổng Nưa, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng