Tìm thấy (158) doanh nghiệp tại Huyện Bảo Lâm

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 228

Mã số thuế: 4800610266

Đại diện pháp luật: Nông Mạnh Tuấn

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng


HTX BẢO AN 559

Mã số thuế: 4800912651

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mình

Địa chỉ: Khu 4 TT Pác Miầu, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800911707

Đại diện pháp luật: Lý Văn Chuyên

Địa chỉ: TT Pác Miầu, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng


TK QL KHOÀN THU THUẾ VÃNH LẠI CHO NGHÀNH THUẾ QL- CCT BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800911619

Đại diện pháp luật: Chu Thị Thanh Huyền

Địa chỉ: TT Pác Miầu Huyện Bảo Lâm, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng


TK QL KHOÀN THU KHÔNG GIAO CHO NGHÀNH THUẾ QL- CCT BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800910728

Đại diện pháp luật: Chu Thị Thanh Huyền

Địa chỉ: TT Pac Miầu Huyện Bảo Lâm, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng


HTX HUY TRÌNH

Mã số thuế: 4800910196

Đại diện pháp luật: Lê Huy Trình

Địa chỉ: Khu 4 TT Pác Miầu, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TÂY NAM

Mã số thuế: 4800908616

Đại diện pháp luật: Hà Thị Tiệm

Địa chỉ: Khu 3 TT Pác Miầu, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng


HTX MẠNH DƯƠNG

Mã số thuế: 4800906658

Đại diện pháp luật: Mai Văn Dương

Địa chỉ: Khu 4 TT Pác Miầu Huyện Bảo Lâm, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ HOÀNG BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800902893

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Hoàng

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG BẢO PHONG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800902660

Đại diện pháp luật: Đào Duy Hà

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng