Tìm thấy (327) doanh nghiệp tại Huyện Hoà An

HỢP TÁC XÃ ĐẠI HÀM

Mã số thuế: 4800920846

Đại diện pháp luật: Nông Đại Hàm

Địa chỉ: Xóm Nà Danh, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Hoà An, Cao Bằng


TRƯỜNG MẦM NON HÀ TRÌ

Mã số thuế: 4800894949

Đại diện pháp luật: Dương Thị Loan

Địa chỉ: Thôn 2 Hà Trì, Xã Hà Trì, Huyện Hoà An, Cao Bằng


TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ TRÌ

Mã số thuế: 4800813516

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã hà Trì, Xã Hà Trì, Huyện Hoà An, Cao Bằng


TRƯỜNG PTCS HÀ TRÌ

Mã số thuế: 4800737456

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Dâng

Địa chỉ: Khuổi Lừa, Xã Hà Trì, Huyện Hoà An, Cao Bằng


UỶ BAN NHÂN DÂ XÃ HÀ TRÌ

Mã số thuế: 4800135998

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Hà trì, Huyện Hoà An, Cao Bằng


TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG

Mã số thuế: 4800810931

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhiệm

Địa chỉ: Xã Quang Trung, Xã Quang Trung, Huyện Hoà An, Cao Bằng


TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

Mã số thuế: 4800810924

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thuý

Địa chỉ: Xã Quang Trung, Xã Quang Trung, Huyện Hoà An, Cao Bằng


TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

Mã số thuế: 4800737738

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều

Địa chỉ: Khuổi Khang, Xã Quang Trung, Huyện Hoà An, Cao Bằng


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG

Mã số thuế: 4800135902

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Khuổi khoang, Xã Quang trung, Huyện Hoà An, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH MINH VŨ CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800913101

Đại diện pháp luật: Bế Nhật Huỳnh

Địa chỉ: Xóm Bản Vạn 1, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng