Tìm thấy (197) doanh nghiệp tại Huyện Phục Hoà

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG THIỆN

Mã số thuế: 4800136649

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã lương thiện, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG VIỆT

Mã số thuế: 4800897971

Đại diện pháp luật: Triệu Thị Minh Nguyệt

Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUÂN GIANG SB

Mã số thuế: 4800913662

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Giang

Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng


CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRẠI BÒ SỮA VÀ CHẾ BIẾN SỮA CÔNG NGHỆ CAO TỈNH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800912549

Đại diện pháp luật: Vũ Quyết Thắng

Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐỨC THÀNH 88

Mã số thuế: 4800912450

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thành

Địa chỉ: Xóm Đoỏng Lèng, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH HUY ĐÔNG TÀ LÙNG

Mã số thuế: 4800910887

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuyên

Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK BẢO SƠN

Mã số thuế: 4800909786

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thái

Địa chỉ: Xóm Phia Khoang, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH BẢO ANH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800907531

Đại diện pháp luật: Nông Thị Quyên

Địa chỉ: Xóm Hưng Long, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK BẢO GIANG

Mã số thuế: 4800907299

Đại diện pháp luật: Lương Thị Giang

Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LOGISTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 4800907154

Đại diện pháp luật: Mai Thị Minh

Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng