Tìm thấy (499) doanh nghiệp tại Huyện Lộc Hà

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN THÀNH

Mã số thuế: 3002024675

Đại diện pháp luật: Mai Thị Hương

Địa chỉ: Thôn Trường An, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUYỀN TRƯỜNG

Mã số thuế: 3001927000

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Quyền

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Trường, thôn Đông Thịnh, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HTX DỊCH VỤ DÙNG NƯỚC HỒNG SƠN

Mã số thuế: 3001926857

Đại diện pháp luật: Hồ Văn Thơi

Địa chỉ: Xóm 5 xã hồng lộc, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG LỘC

Mã số thuế: 3001903426

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hằng

Địa chỉ: Thôn Đại Lự, Xã Hồng lộc, Huyện Lộc Hà, Tĩnh Hà tĩnh, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI PHÁT

Mã số thuế: 3001894309

Đại diện pháp luật: Mai Thế Cung

Địa chỉ: (Tại nhà ông Mai Thế Cung), Xóm 01, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HTX THANH NIÊN THÔN THƯỢNG PHÚ

Mã số thuế: 3001791173

Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Trường

Địa chỉ: Phan Văn Xuân, Thôn thượng phú, lộc hà, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HTX MÔI TRƯỜNG VA DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỒNG LỘC

Mã số thuế: 3001744102

Đại diện pháp luật: HTX Môi Trường va Dịch Vụ Nông

Địa chỉ: Thôn Đông Thịnh, Hồng Lôc, Lộc Hà, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ KHAI THÁC ĐÁ NÚI HỒNG

Mã số thuế: 3000755729

Đại diện pháp luật: Trần Sơn

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


UBND XÃ HỒNG LỘC

Mã số thuế: 3000752076

Đại diện pháp luật: Trần văn Trường

Địa chỉ: Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


TRƯỜNG MẦM NON HỒNG LỘC

Mã số thuế: 3000655989

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hiên

Địa chỉ: Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh