Tìm thấy (14) doanh nghiệp tại Xã Tân Lộc

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂN LỘC

Mã số thuế: 3002041279

Đại diện pháp luật: Lê Thúc Định

Địa chỉ: Thôn Kim tân, Tân lộc, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH TRƯỜNG LONG TÂN LỘC

Mã số thuế: 3002041014

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Kiền

Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Kiền, thôn Tân Thượng, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

Mã số thuế: 3001863533

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Thủy

Địa chỉ: Xã Tân Lộc, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


TRẦN VĂN LÀO

Mã số thuế: 3001863780

Đại diện pháp luật: Trần Văn Lào

Địa chỉ: Xã Tân Lộc, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ DÙNG NƯỚC XÃ TÂN LỘC

Mã số thuế: 3001777429

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tân

Địa chỉ: Xã Tân Lộc, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HTX DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG XÃ TÂN LỘC

Mã số thuế: 3001777066

Đại diện pháp luật: Ngô Đức Hùng

Địa chỉ: Thôn Tân Thượng Xã Tân Lộc, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


TRƯỜNG THCS TÂN LỘC

Mã số thuế: 3000777225

Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyển

Địa chỉ: Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


TRƯỜNG MẦM NON TÂN LỘC

Mã số thuế: 3000654833

Đại diện pháp luật: Phan Thị Phương

Địa chỉ: Xóm Kim Anh, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 3000411301

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hà

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ CHỢ ĐÌNH

Mã số thuế: 3002142069

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Kiền

Địa chỉ: thôn Tân Thượng, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh