Tìm thấy (54) doanh nghiệp tại Xã Thạch Kim

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN HẢI SẢN THÁI QUÝ XÃ THẠCH KIM

Mã số thuế: 3002137171

Đại diện pháp luật: Đường Văn Thái

Địa chỉ: Thôn Long Hải, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC KIM NGÂN HOÀNG

Mã số thuế: 3002135537

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Hoàng

Địa chỉ: Thôn Giang Hà, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH ĐẢN HIẾU

Mã số thuế: 3002132896

Đại diện pháp luật: Võ Đình Đản

Địa chỉ: Nhà ông Võ Đình Đản, thôn Phú Xuân, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH ĐAN TRƯỜNG

Mã số thuế: 3002133385

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương

Địa chỉ: Nhà bà Trần Thị Hương, thôn Long Hải, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHƯỢNG LOAN

Mã số thuế: 3002103782

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phượng

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Ngọc Phượng, thôn Sơn Bằng, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI HTD

Mã số thuế: 3002098892

Đại diện pháp luật: Trương Huy Tùng

Địa chỉ: (Nhà ông Trương Huy Hợi), xóm Xuân Phượng, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HẢI PHƯỢNG

Mã số thuế: 3002091079

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thông

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Hồng Phượng, xóm Hoa Thành, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 3002077109

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Hồng Hải, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC BÌNH THẢO

Mã số thuế: 3002067164

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo

Địa chỉ: (Nhà bà Nguyễn Thị Thảo), thôn Hoa Thành, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC ĐÌNH HUÂN

Mã số thuế: 3002038452

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Đàn

Địa chỉ: Tại nhà bà Nguyễn Thị Kim Đàn, Xóm Liên Tân, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh