Tìm thấy (16) doanh nghiệp tại Xã An Lộc

CÔNG TY TNHH MAY TÔN TRẦN

Mã số thuế: 3002110236

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thuỷ

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Thuỷ, thôn Xuân Triều, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HTX KINH DOANH DVVSMT THANH LỊCH XÃ AN LỘC

Mã số thuế: 3002036134

Đại diện pháp luật: HTX Kinh doanh DVVSMT Thanh Lị

Địa chỉ: An Lộc, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HTX KINH DOANH DV HẠNH PHÚC XÃ AN LỘC

Mã số thuế: 3002036141

Đại diện pháp luật: HTX Kinh doanh DV Hạnh Phúc Xã

Địa chỉ: An Lộc, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG M&E NAM PHÁT

Mã số thuế: 3002025661

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Nam

Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Duy Thúy, thôn Thống Nhất, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


NGUYỄN TRỌNG HIÊN

Mã số thuế: 3001859914

Đại diện pháp luật: Nyễn Trọng Hiên

Địa chỉ: Xã An Lộc, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HTX TÀI LỰC

Mã số thuế: 3001716786

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hiến

Địa chỉ: Xã An Lộc, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HTX KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ AN LỘC

Mã số thuế: 3001712809

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hiến

Địa chỉ: Xã An Lộc, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TỈNH GIA

Mã số thuế: 3001651698

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tín

Địa chỉ: Xóm 4, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


UBND XÃ AN LỘC

Mã số thuế: 3000788717

Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Thạch

Địa chỉ: Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỘC

Mã số thuế: 3000750569

Đại diện pháp luật: Phạm Huân

Địa chỉ: Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh