Tìm thấy (18) doanh nghiệp tại Xã Thịnh Lộc

CÔNG TY CP SAO ĐẠI DƯƠNG THỊNH LỘC

Mã số thuế: 3002133561

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh

Địa chỉ: Xóm Yên Định, Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CHI NHÁNH HÀ TĨNH - CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Mã số thuế: 3002115227

Đại diện pháp luật: Võ Thị Phương Thảo

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH LINH LÂM NGUYỄN

Mã số thuế: 3002111448

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Quyền

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đức Quyền, thôn Hòa Bình, Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NÚI BIỂN

Mã số thuế: 3002103630

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Trinh

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Khắc Trinh, thôn Hoà Bình, Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ DÙNG NƯỚC XÃ THỊNH LỘC

Mã số thuế: 3002079120

Đại diện pháp luật: Hợp tác xã dùng nước Xã Thịnh

Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY CP TRƯỜNG THỊNH HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002026175

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phong

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đức Phong, thô Yên Định, Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG KHÁNH LINH 1

Mã số thuế: 3001925437

Đại diện pháp luật: Trương Văn Giáp

Địa chỉ: Tại nhà ông Trương Văn Giáp, xóm Yên Điềm, Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HTX MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ THỊNH LỘC

Mã số thuế: 3001925317

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Vỹ

Địa chỉ: Thôn hồng thịnh, Xã thịnh lộc, Lộc hà, Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ THƯƠNG BINH 27/7

Mã số thuế: 3001674208

Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Cường

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


TRƯỜNG THCS THỊNH LỘC

Mã số thuế: 3000768735

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Hà

Địa chỉ: Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh