Tìm thấy (44) doanh nghiệp tại Xã Thạch Mỹ

CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 38

Mã số thuế: 3002202536

Đại diện pháp luật: Phan Trọng Hùng Tú

Địa chỉ: Thôn Đại Yên, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BÌNH MINH

Mã số thuế: 3002134004

Đại diện pháp luật: Trần Đình Lệ

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ ÂN

Mã số thuế: 3002124084

Đại diện pháp luật: Lê Tiến Thương

Địa chỉ: Nhà ông Lê Tiến Thương, thôn Hòa ân, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH HÀ TUYẾT

Mã số thuế: 3002120379

Đại diện pháp luật: Phan Trọng Hà

Địa chỉ: Nhà ông Phan Trọng Hà, Thôn Đại Yên, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 3002105187

Đại diện pháp luật: Phan Văn Thái

Địa chỉ: Nhà ông Phan Văn Thái, Thôn Hà ân, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 3002098878

Đại diện pháp luật: Bùi Đình Đức

Địa chỉ: (Nhà ông Phan Văn Quân) thôn Liên Giang, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM PHÚ

Mã số thuế: 3002095958

Đại diện pháp luật: Quách Hữu Dũng

Địa chỉ: Tại nhà ông Quách Hữu Dũng, xóm 13, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH MTV AN GIA PHÁT

Mã số thuế: 3002080888

Đại diện pháp luật: Lê Tiến Thành

Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Tiến Thành, thôn Phú Mỹ, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TỔNG HỢP HOÀNG THUẬN

Mã số thuế: 3002080380

Đại diện pháp luật: Phan Bá Hoàng

Địa chỉ: thôn Tây Giang, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG PHÚ VINH

Mã số thuế: 3002077370

Đại diện pháp luật: Lê Tiến Tầm

Địa chỉ: Nhà ông Lê Tiến Tầm, thôn Liên Giang, Xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh