Tìm thấy (25) doanh nghiệp tại Xã Hồng Lộc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ NAM PHÁT

Mã số thuế: 3001936090

Đại diện pháp luật: Phan Văn Nam

Địa chỉ: Tại nhà ông Phan Văn Nam, thôn Trung Sơn, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHẠM GIA

Mã số thuế: 3002131229

Đại diện pháp luật: Phạm Bá Tài

Địa chỉ: Thôn Yến Giang, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH A.O.A VIỆT NAM

Mã số thuế: 3002127504

Đại diện pháp luật: Hồ Văn Việt

Địa chỉ: (Nhà ông Dương Trí Tùng) thôn Thượng Phú, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ DÙNG NƯỚC HỒNG THỦY

Mã số thuế: 3002079963

Đại diện pháp luật: Hợp tác xã dùng nước Hồng Thủy

Địa chỉ: Thôn Yên Giang, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH NÚI HỒNG NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 3002073175

Đại diện pháp luật: Nguyễn An Bổn.

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 3002071763

Đại diện pháp luật: Mai Thị Hương

Địa chỉ: Thôn Trường An, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN THÀNH

Mã số thuế: 3002024675

Đại diện pháp luật: Mai Thị Hương

Địa chỉ: Thôn Trường An, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUYỀN TRƯỜNG

Mã số thuế: 3001927000

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Quyền

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Trường, thôn Đông Thịnh, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HTX DỊCH VỤ DÙNG NƯỚC HỒNG SƠN

Mã số thuế: 3001926857

Đại diện pháp luật: Hồ Văn Thơi

Địa chỉ: Xóm 5 xã hồng lộc, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG LỘC

Mã số thuế: 3001903426

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hằng

Địa chỉ: Thôn Đại Lự, Xã Hồng lộc, Huyện Lộc Hà, Tĩnh Hà tĩnh, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh